Accountancy & tax
Voor elke ondernemer

Koopkrachtpremie vanaf 01/06/2023

Koopkrachtpremie vanaf 01/06/2023 

Op 28/04/2023 werden de modaliteiten van de nieuwe koopkrachtpremie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Werkgevers die goede resultaten behaalden in 2022 kunnen een éénmalige koopkrachtpremie in de vorm van consumptiecheques toekennen aan hun werknemers.  

De premie is toe te kennen vanaf 01/06/2023 en bedraagt maximum 750 euro. Ondernemingen met “hoge winst” mogen maximum 500 euro toekennen, ondernemingen met “uitzonderlijk hoge winst” maximum 750 euro.  

De definities van winst zijn zelf te bepalen door de onderneming en worden opgenomen in een ondernemings-cao als er geen akkoord is op sectoraal niveau. Indien de werkgever de premie toekent via een individuele overeenkomst gelden er geen specifieke voorwaarden voor (uitzonderlijk) hoge winst of goede resultaten.  

Volgende voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn om de premie voor de werknemer vrij te stellen van bijdragen:  

 • Mag niet ter vervanging of omzetting van loon of andere voordelen zijn;  

 • De toekenning staat in een CAO; hetzij op sectoraal of ondernemingsvlak. Een individuele overeenkomst is mogelijk:  

  • Wanneer er geen syndicale delegatie is; 

  • Voor een personeelscategorie waar normaal geen CAO gesloten wordt;  

  • Een waarde van maximum 750 euro.  

 • De CAO of overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de koopkrachtpremie met een maximum van 10 euro/cheque 

 • De leverancier levert de premie op naam van de werknemer.  

 • De premie kan niet omgeruild worden voor geld.  

 • De koopkrachtpremie in papieren vorm vermeldt:  

 • Een geldigheid tot 31/12/2024; 

 • De datum van uitreiking; 

 • De bestedingsmogelijkheden. 

 • De koopkrachtpremie in elektronische vorm voldoet aan volgende voorwaarden:  

 • De werkgever vermeldt het bedrag op de loonbrief voor de maanden waarin hij de premie toekent;  

 • De werknemer kan vóór gebruik het saldo en de geldigheidsduur nagaan;  

 • De koopkrachtpremie is toegekend aan een werknemer;  

 • Enkel erkende leveranciers stellen deze premie ter beschikking;  

 • Het gebruik van de premie in elektronische vorm mag geen kosten voor de werknemer met zich meebrengen, behalve in geval van diefstal of verlies. Deze elementen legt de werkgever of de sector vast in de CAO of individuele overeenkomst.  

De werkgever betaalt nog een werkgeversbijdrage van 16,5%. Daarentegen zijn de premie én de werkgeversbijdragen volledig aftrekbaar als beroepskost. 

Zelfstandigen kunnen ook beroep doen op deze premie maar deze is niet fiscaal vrijgesteld.  

De koopkrachtpremie kan voor dezelfde doeleinden gebruikt worden als maaltijd- en ecocheques. 

Het doel van deze premie is om bij te dragen aan het economisch herstel na de energiecrisis. Werkgevers kunnen de premie tot 31/12/2023 toekennen en is geldig tot 31/12/2024. 

Lees meer actuele info