Accountancy & tax
Voor elke ondernemer

De fiscale hervorming

Begin deze maand deelde minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn plannen mee met betrekking tot de eerste fase van de bredere fiscale hervorming. Deze hebben als doel ons belastingstelsel te moderniseren, vereenvoudigen én rechtvaardiger te maken.

Maar wat zijn hiervan de gevolgen voor jou, als persoon, en jouw onderneming?

Loon naar werken

De bedoeling is om meer mensen aan het werk te krijgen en de gemiddelde werkende Belg € 835,00 netto per jaar meer te laten overhouden.

De plannen hiervoor zijn:

 • Verhoging van de belastingvrije som (het deel van ons inkomen waarop geen belastingen worden betaald).
 • Verhoging van het plafond van de 45%-schijf. Ons belastingsysteem is een progressief systeem. Dit wil zeggen dat we belast worden in schijven (min. 25 % tot 50 %). Door de 45%-schijf te verhogen vermindert de belastingdruk stevig. Hierdoor komen er minder mensen in de hoogste schijf terecht.
 • Uitbreiding van de werkbonus. Dit om het verschil tussen werken en niet werken aanzienlijk te verhogen. Werknemers met een laag loon houden, door dit te verhogen met de werkbonus, meer over. Vaak is het zo dat een promotie of meer werken weinig extra nettoloon oplevert, vandaar dat het systeem van de werkbonus een tragere uitfasering zal kennen.
 • Bij de voordelen alle aard is er vandaag nog steeds een verschil tussen de sociale en fiscale behandeling hiervan. Deze zullen zoveel als mogelijk met elkaar in lijn worden gebracht. In plaats van forfaitaire te laten belasten zal dit belast worden op de werkelijke waarde hiervan.

Pensioen

 • Om iedereen de mogelijkheid te geven om je wettelijk pensioen te versterken met een fiscaal voordelig aanvullend pensioen, zal het tweedepijlerpensioen hervormd worden door dit systeem breder toegankelijker te maken. De opbouwmogelijkheden die vandaag bestaan, worden niet geraakt.
 • Vandaag kan je voor het pensioensparen sparen tussen twee bedragen, nl. € 990,00 en € 1.225,00. Dat laatste zou vanaf 01/01/2024 afgeschaft worden zodat je enkel nog voor € 990,00 aan pensioensparen kan storten.

 

 

 

 

 

 

Personenbelasting

 • Door het uitdoven van het huwelijksquotiënt zullen de fiscale verschillen tussen koppels en alleenstaanden wegvallen.
 • Om onze gezinsfiscaliteit eerlijker te maken, zal het stelsel van de onderhoudsuitkeringen uitdoven, maar anderzijds zal er een duidelijker én transparanter fiscaal co-ouderschap komen. Bestaande onderhoudsuitkeringen blijven behouden voor een periode van 20 jaar, nieuwe zullen per direct geschrapt worden na 31 december 2023.
 • Het fiscaal voordeel voor werkelijk alleenstaande ouders zal ook hervormd worden. Zo kunnen feitelijk samenwonende met kinderen niet meer gebruik maken van dit stelsel.
 • Werkende ouders blijven ondersteund door de kinderopvang te verhogen van € 15,70 per kind per dag (inkomstenjaar 2023) tot € 24,70 per kind per dag (vanaf inkomstenjaar 2025).
 • Het systeem met betrekking tot de optieplannen (aandeelhouder worden van je werkgever), zal ook eenvoudiger gemaakt worden, dit om werknemers meer te betrekken bij de successen.

Vennootschapsbelasting

 • Voor multinationals zal er minimumbelasting ingevoerd worden en dit op internationaal vlak.
 • Een dubbele belastingheffing wordt voorkomen op winsten die voortkomen uit groepsvennootschappen. Uitgekeerde dividenden worden vrijgesteld in plaats dat de DBI-aftrek toegepast wordt.
 • De jaarlijkse taks op de effectenrekeningen zal verdubbelen om zo de lasten op arbeid te verschuiven naar lasten op consumptie en vermogen. De nieuwe taks zal dus 0,30 % worden in plaats van 0,15 %.
 • Vandaag is de investeringsaftrek goed ingeburgerd. De eenmalige verhoging tijdens de COVID-pandemie lag op 25 %. Dit is vanaf 01/01/2023 stopgezet, maar volgens de plannen wil de overheid de bedrijven stimuleren om te blijven investeren. Hierdoor zal de investeringsaftrek op verschillende punten aangepast worden:
  • het systeem zal hervormd én versterkt worden,
  • bovenop de investeringsaftrek zal er een systeem van versnelde (dubbele) afschrijvingen ingevoerd worden en dit voor duurzame investeringen,
  • het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling zal behouden blijven en zelfs uitgebreid worden naar duurzame investeringen. Hierdoor halen bedrijven sneller een fiscaal voordeel uit belangrijke en grote investeringen die ze realiseren.
 • Bedrijven die wensen te innoveren kunnen gebruik maken van de innovatie-aftrek (er zal wel een octrooivereiste moeten zijn).

Samenleving

 • Vandaag de dag zijn er drie btw-tarieven; 6 %, 12 % en 21 %. Om dit alles te harmoniseren zal er één verlaagd btw-tarief ingevoerd worden, nl. 9 %. Deze vervangt de twee laagste tarieven.
 • Voor een aantal zaken zal dan weer de BTW verlaagd worden naar 0 %, waaronder groenten en fruit, geneesmiddelen, luiers en andere producten voor intieme hygiënische bescherming en openbaar vervoer.
 • Het tarief van 6 % zal dan weer behouden blijven voor: elektriciteit, gas, leidingwater en warmte voor huishoudelijk gebruik.
 • Om onze woningen te verduurzamen zal het verlaagd tarief voor afbraak en heropbouw permanent ingevoerd worden.
 • De accijnzen op tabak en nieuwe tabaksproducten zal verhoogd worden.

De energiecrisis zorgde voor een vertraging van de fiscale hervorming. De eerste blauwdruk werd nl. vorige zomer reeds uitgegeven.

De nadruk wordt gelegd op werk. Mensen die effectief werken, zullen dit ook gaan voelen, wat ook de bedoeling is van minister Van Peteghem. Maar ook bedrijven die vooruit willen, zullen gestimuleerd worden. Bovendien is het op het vlak van BTW duidelijk dat een duurzame en gezonde samenleving primeert.

Als er met betrekking tot bovenstaande veranderingen vragen zijn of onduidelijkheden kan je steeds terecht bij jouw dossierbeheerder.

Lees meer actuele info