Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Nieuwigheden HR & payroll 2021

Verhoging vrijwilligersvergoeding

Door de coronacrisis zijn er heel wat vrijwilligers die de essentiële sectoren (ziekenhuizen, rusthuizen) een handje toesteken. Vrijwilligerswerk is onbezoldigd maar de kosten die de vrijwilliger maakt mogen wel vergoed worden.

Omwille van dit extra werk bereiken de vrijwilligers uiteraard snel het maximumbedrag van deze onkosten. Om deze reden verhoogt het onkostenplafond als volgt:

 • 4de kwartaal 2020: € 2.549,90 in plaats van € 1.388,40
 • 1ste kwartaal 2021: € 2.600,90 in plaats van € 1.416,16

Verlenging doelgroepvermindering eerste aanwerving

De regering verlengt de doelgroepaanwerving voor de eerste aanwerving voor onbepaalde duur.

Werkgevers die opstarten kunnen hierdoor een veel gunstigere patronale bijdrage genieten, zijnde: een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor onbepaalde tijd.

Bijkomend mag een werkgever ook kiezen naar wie zijn voorkeur uitgaat met als voordeel om de korting voor de duurste werknemer toe te passen.

Uiteraard zijn er aantal voorwaarden aan verbonden om hiervan te kunnen genieten:

 • U bent een nieuwe werkgever die nog nooit met RSZ-onderworpen personeel heeft gewerkt of gedurende de voorbije 4 kwartalen geen RSZ –onderworpen personeel in dienst had;
 • Het moet gaan om een bijkomende tewerkstelling: geen vervanging van een andere werknemer.

Verlenging vervaldatum consumptiecheques en heruitgave vervallen maaltijd- en ecocheques

Consumptiecheques

Werknemers die via hun werkgever consumptiecheques ontvangen hebben, kunnen deze uitgeven tot en met 31.12.2021.

Het maximumbedrag per werknemer bedraagt 300 EUR voor een voltijdse tewerkstelling. Zowel horecazaken, kleinhandelszaken als de sport- en cultuursector aanvaarden deze cheques. Online is er een lijst ter beschikking van alle zaken die deze cheques aannemen.

Maaltijd- en ecocheques

De leveranciers zullen ecocheques die in 2020 vervallen zijn en de geldigheidsduur niet verlengd werd, opnieuw toekennen voor hetzelfde bedrag.
Het gaat over cheques die vervallen zijn in januari en februari 2020 en in juli tot en met oktober 2020. De nieuwe geldigheidsduur voor maaltijdcheques bedraagt 12 maanden en voor ecocheques bedraagt dit 24 maanden.


Tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie 2021

Er was hier en daar als sprake van de gelijkstelling van corona-werkloosheid met betrekking tot vakantierechten in 2021, maar nu is het ook officieel gepubliceerd op 31.12.2020.

De sociale partners hebben beslist om de periode tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – corona van 01.02.2020 tot en met 31.12.2020 gelijk te stellen voor zowel vakantiedagen als vakantiegeld in 2021.

Door deze meerkost zal er een extra RSZ-premie voorzien zijn voor de betrokken werknemers in de loop van het 2de kwartaal 2021. Concreet zijn het werkgevers die in het 2de kwartaal 2020 te maken kregen met minstens 10 % corona-werkloosheid voor personeelsleden met een bediendenstatuut.

Er is nog geen duidelijkheid hoe dit voor corona-werkloosheid 2021 en vakantiegeld en dagen in 2022 zal zijn. Dit komt later aan bod.


Vrijstelling doorstorting BV in het kader van opleiding

De overheid voorziet vanaf 01.01.2021 een nieuwe maatregel voor werkgevers om hun personeelsleden meer opleidingen te laten volgen.

Het gaat om een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 11,75 % die wordt berekend op het begrensd loon in de maand waarin de opleiding plaatsvond. Dit heeft enkel betrekking op de basisverloning. Het begrensd loon bedraagt € 3.500 voor een voltijdse werknemer,

Vanzelfsprekend zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden om van deze vrijstelling te kunnen genieten. We sommen ze hieronder op voor u:

 • De minimumduur van de opleiding bedraagt 10 dagen (voltijdse werknemer) in een periode van 30 kalenderdagen. Voor kleine vennootschappen(*) is het een opleiding van 5 dagen gedurende een periode van 75 kalenderdagen;
 • Werkgevers die al beroep doen op de vrijstelling nacht- en ploegenarbeid mogen dit spreiden over 60 kalenderdagen;
 • De werkgever kan voor eenzelfde werknemer voor maximaal 10 opleidingsperiodes van deze vrijstelling genieten;
 • Anciënniteitsvoorwaarde voor de werknemer van 6 maanden;
 • Schorsingen zoals vakantie, ziekte, klein verlet, schorsen de periode van de kalenderdagen niet.

(*) Onder kleine vennootschappen zijn volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 23 MAART 2019, als volgt: op de balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar aan volgende voorwaarden voldoen:

 • jaargemiddelde van 50 werknemers
 • jaaromzet, exclusief belasting over toegevoegde waarde:  € 9.000.000
 • balanstotaal: € 4.500.00


De voorwaarden voor de opleiding zelf:

 • Opleidingen bepaald door de wet van 5 maart 2017 mbt werkbaar en wendbaar werk;
 • Beroepskost voor de werkgever;
 • De duurtijd en de inhoud van de opleiding worden streng bekeken. Het mag niet gaan om opleidingen opgelegd door wetgeving, CAO’s en andere verplichte reglementering.
Lees meer actuele info