Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Attest aannemer

Als je als aannemer werken uitvoert aan een woning ouder dan tien jaar, kan je facturen aan 6% BTW. Hiervoor stel je een attest op waarin je verklaart dat de woning ouder is dan tien jaar. Vanaf 1/01/2022 kan je dit attest vervangen door een standaardverklaring op je factuur. Het is zelfs zo dat dit attest vanaf 1/07/2022 niet meer bestaat.

Hieronder vind je de standaardverklaring terug:

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Heeft je klant geen recht op het verlaagd tarief dan heeft hij één maand de tijd om dit te melden. Doet hij dit niet, ligt de verantwoordelijkheid bij de klant zelf en niet meer bij jou.

Lees meer actuele info